Aanvraagformulier Taxatie *) verplichte velden

Naam aanvrager *
E-mailadres aanvrager *
Telefoonnummer
Faxnummer

(Bedrijfs)naam *  
Naam
Tussenvoegsel + voorletters
Correspondentieadres *
Huisnummer + toevoeging *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Taxatie Locatie(s)

Minimaal 1 taxatie locatie dient volledig ingevuld te zijn

Locatie 1 Correspondentiegegevens overnemen

Taxatieadres *
Huisnummer + toevoeging *
Postcode *
Plaats *
Indicatie huidige verzekerde waarde
- gebouw
- inventaris (excl. goederen)

Locatie toevoegen

Assurantiebemiddelaar
Naam
Tussenvoegsel
Correspondentieadres
Huisnummer + toevoeging
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Verzoek *  
Voor taxatie van *  
Bedrijfsactiviteit *  
Soort taxatie *  

Opmerking

Stuurt u mij de offerte / opdrachtbevestiging per *
Na deze aanvraag ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u deze niet ontvangen, neemt u dan telefonisch contact met ons op onder telefoonnummer 020-4873737 of via taxaties@ced.group.